Room Rates

บ้านพัก อัตราค่าบ้านพัก / คืน
ม.ค. - ก.พ.  มี.ค.  ก.ย.  ต.ค. - ธ.ค. 
อา -พฤ ศ-ส อา -พฤ ศ-ส อา -พฤ ศ-ส
Stonehenge  
สำหรับ 4 ท่าน+อาหารเช้า 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ1 ห้องนั่งเล่น 6,000 6,500 5,400 5,850 6,000 6,500
Rotorua
สำหรับ 2 ท่าน+อาหารเช้า 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3,000 3,500 2,700 3,150 3,000 3,500
Wanaka
สำหรับ 2 ท่าน+อาหารเช้า 1 ห้องนอน 1 หองน้ำ 3,000 3,500 2,700 3,150 3,000 3,500
Kaikoura
สำหรับ 2 ท่าน+อาหารเช้า 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3,000 3,500 2,700 3,150 3,000 3,500
Hamilton
สำหรับ 2 ท่าน+อาหารเช้า 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3,000 3,500 2,700 3,150 3,000 3,500
Christchurch
สำหรับ 2 ท่าน+อาหารเช้า 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3,000 3,500 2,700 3,150 3,000 3,500
Wellington
สำหรับ 2 ท่าน+อาหารเช้า 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3,000 3,500 2,700 3,150 3,000 3,500
Napier
สำหรับ 2 ท่าน+อาหารเช้า 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3,000 3,500 2,700 3,150 3,000 3,500
Picton
สำหรับ 2 ท่าน+อาหารเช้า 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3,000 3,500 2,700 3,150 3,000 3,500
Motueka
สำหรับ 2 ท่าน+อาหารเช้า 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3,000 3,500 2,700 3,150 3,000 3,500
Cardrona
สำหรับ 2 ท่าน+อาหารเช้า 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3,000 3,500 2,700 3,150 3,000 3,500
ที่พักเสริม+อาหารเช้า / ท่าน 600 600 600 600 600 600
ศ-ส
นักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง

**ราคาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


วิธีการจองที่พัก

1.  เมื่อจองที่พักแล้ว  กรุณาชำระเงินค่าที่พักภายใน 2 วันหลังจากวันจองเต็มจำนวน  

รายละเอียดการชำระเงิน 
      ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาซอยมหาดไทย
      เลขที่บัญชี  207-221-4344
      ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์
      ชื่อบัญชี  นายติณณ์ณชัย  อยู่สูงธีระดิลก 

 
2. ส่งเอกสารการการโอน เข้ามาให้ทาง Fax.02-993-1986
หรือส่ง E-mail:royalgoodviewresort@hotmail.com
พร้อมระบุรายละเอียดดังนี้
    1) ชื่อผู้จอง และเบอร์โทรติดต่อ 
    2) วันที่เข้าพักและชื่อบ้านพักที่จอง
    3) Email address (เพื่อทางรีสอร์ทจะส่งหนังสือยืนยันการเข้าพักไปให้)
 
3.  กรุณานำหนังสือยืนยันการเข้าพักไปแสดงตอน Check in ด้วย

พิเศษ "ชำระค่าที่พักผ่านบัตรเครดิตได้ตั้งแต่วันนี้" (ไม่มี charge เพิ่ม)